Khamis, 10 Februari 2011

10 Penyebab Mengapa Doa Tidak Dimakbulkan Oleh Allah SWT

oleh Fadhil Shaari pada
 
Suatu ketika Ibrahim Bin Adham berjalan di Kota Bashrah.Kemudian masyarakat setempat berkumpul kepadanya.Mereka bertanya:"Mengapa kami berdoa tetapi tidak dimakbulkan padahal Allah berfirman:"Berdoalah kepada-Ku nescaya Aku akan mengabulkannya".Ibrahim Bin Adham berkata:"Wahai penduduk-penduduk Kota Bashrah hati-hati kalian telah mati kerana 10 sebab,bagaimana doa-doa kalian akan dimakbulkan oleh Allah.
1)Kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-Nya.
2)Kalian membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya.
3)Kalian mengaku cinta kepada Rasul SAW akan tetapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya.
4)Kalian mendakwakan permusuhan terhadap syaitan tetapi kalian mentaatinya.
5)Kalian mengaku ingin masuk syurga tetapi tidak berbuat sesuatu untuk memperolehinya.
6)Kalian mengaku ingin selamat dari siksaan api neraka akan tetapi kalian melemparkan diri ke dalamnya.
7)Kalian berkata kematian itu adalah benar namun kalian tidak bersiap-siap manghadapinya.
8)Kalian sibuk terhadap aib-aib orang lain dan tidak menghiraukan aib-aib diri kalian sendiri.
9)Kalian menguburkan orang-orang mati tetapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya.
10)Kalian menikmati nikmat-nikmat Allah tetapi kalian tidak bersyukur ke atasnya.